Visie

De markt van sierteeltproducten en decoratiematerialen verandert snel. Waar voorheen het beschikbare aanbod centraal stond, domineert nu de vraag. En ook die verandert sneller en sterker dan ooit. Producenten en retailers groeien door, werken vaak over landsgrenzen heen en leggen meer nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat biedt volop kansen voor ketenpartners die innovatie omarmen en openstaan voor nauwere samenwerking.

Missie

Onze familiebedrijven combineren vertrouwde tradities, warme relaties en jarenlange ervaring met duurzame innovaties en de snelheid van vandaag. Floral Trade Group wil het goede doen en het goede goed doen. Mens en relatie staan hierbij centraal. De mensen binnen Floral Trade Group staan persoonlijk klaar voor elke partner of klant, groot of klein, waar dan ook ter wereld.

Kernwaarden

Onze visie en missie vindt u terug in de kernwaarden van het bedrijf. Floral Trade Group is een koploper binnen de branche: ondernemend en creatief, resultaatgericht en vernieuwend. FTG staat ook voor persoonlijke betrokkenheid, familiegevoel, passie en betrouwbaarheid. Zorgzaam, dus sociaal en met respect voor onze woon- en leefomgeving. Partijen verbindend door samen te werken, elkaar sterker te maken en de consument altijd in gedachten te houden.