Over FTG

Over FTG

Ruim 900 mensen werken inmiddels binnen de bedrijvenfamilie van Floral Trade Group. De ambitie om door te groeien, biedt volop uitdagingen en mogelijkheden om je kennis, vaardigheden en carrière te ontwikkelen.

Visie, missie & kernwaarden

Visie

De markt van sierteeltproducten en decoratiematerialen verandert snel. Waar voorheen het beschikbare aanbod centraal stond, domineert nu de vraag. En ook die verandert sneller en sterker dan ooit.

Producenten en retailers groeien door, werken vaak over landsgrenzen heen en leggen meer nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat biedt volop kansen voor ketenpartners die bezig zijn met innoveren en openstaan om krachten te bundelen.

Kernwaarden

Onze visie en missie vindt u terug in de kernwaarden van het bedrijf. Floral Trade Group is een koploper binnen de branche: ondernemend en creatief, resultaatgericht en vernieuwend.

FTG staat ook voor persoonlijke betrokkenheid, familiegevoel, passie en betrouwbaarheid. Zorgzaam, dus sociaal en met respect voor onze woon- en leefomgeving. Partijen verbindend door samen te werken, elkaar sterker te maken en de consument altijd in gedachten te houden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Wij spreken liever over toekomstbestendig ondernemen. Om ook later te kunnen doen waar we goed in zijn, moeten we nu al stilstaan bij de impact van onze werkwijze op het milieu, de medewerkers en de samenleving.

Het is een zoektocht waarbij we steeds leren en naar verschillende manieren zoeken om hier op een juiste manier mee om te gaan. Wij willen samen met onze partners de juiste stappen zetten om onze gezamenlijke prestaties te verbeteren en toekomstbestendig te blijven.

MPS-normen
Eenmaal per jaar worden we door een gecertificeerd extern bureau gecontroleerd op het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid en de MPS-normen. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij er alles aan doen om de kwaliteit van onze processen en producten te waarborgen.

Stichting Van der Plas foundation

Ook anderszins maakt Floral Trade Group zich sterk voor een betere wereld. Via de Van der Plas Foundation, die is opgericht in 2013, ondersteunt het bedrijf mensen in nood en maatschappelijke projecten in derdewereldlanden. Voorbeelden hiervan zijn scholingsprojecten en microkredieten voor startende ondernemers. Ieder jaar doet FTG een financiële bijdrage aan deze stichting, die volledig draait op vrijwilligers en een onafhankelijk bestuur heeft.

Het huidige bestuur wordt gevormd door H. van der Plas (voorzitter), M.C. van der Bent (secretaris) en G. van der Marel (penningmeester).(Cijfers worden geüpdatet naar 2018).

Stichting Van der Plas Foundation
Postbus 2 – 2220 AA Katwijk ZH
RSIN/Fiscaal nummer: 852679476
KvK nummer: 57660352