Future

We hechten veel belang aan duurzame relaties met onze klanten, medewerkers, leveranciers en branchegenoten. Door innovatieve investeringen te doen in onze bedrijfsprocessen, beperken wij verspilling en daarmee ketenkosten tot het minimum. Deze relaties combineren wij met ons ondernemer-schap en de benutting van synergie binnen de familie van onze bedrijven. Hierdoor zijn wij in staat om naast groei door acquisitie ook autonoom te groeien en toekomstige zekerheid aan deze relaties te bieden.

Together

Binnen ons familiebedrijf zijn het de mensen die het verschil maken en daarom zetten we in op goed werkgeverschap. Wij zorgen dat de mensen zich thuis voelen en stellen hen in staat zich verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn gezonde arbeidsomstandigheden en een juiste beloning de ingrediënten voor een duurzame relatie met onze medewerkers.
De warme relaties met onze kwekers, leveranciers en klanten benutten wij gezamenlijk om met elkaar duurzaam te groeien en elke dag beter te worden.

Green

Samen met onze kwekers en leveranciers realiseren wij manieren om verder te verduur-zamen door te sturen op de inkoop van duurzame producten en materialen. Verder kijken we bij energie en grondstoffen naar circulariteit en de impact op de CO2 uitstoot met als doel een CO2 neutrale carbon foot-print. Facilitaire diensten en transport worden aangepast voor gebruik van duurzaam opgewekte energie. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de CO2 uitstoot zoveel mogelijk op andere wijze gecompenseerd.

Samenwerkingen

Floral Trade Group wil samen met haar business partners de verduurzaming van de sierteeltketen vorm en inhoud geven. Stap voor stap, met oog voor de lange én de korte termijn en vanuit de overtuiging dat we samen meer kunnen dan alleen.

Wat binnen ons bedrijf nu al beter kan, is gesignaleerd en opgepakt. Brede betrokkenheid en inzet van onze eigen mensen is en blijft daarbij onmisbaar. Zij vormen een integrale component binnen deze noodzakelijke transitie.

IMVO convenant

Wij zijn ondertekenaars van het IMVO-convenant met als resultaat een ‘due diligence proces’ (ook wel ‘Keten-verantwoordelijkheid’ genoemd) dat overeenkomt met de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en uitgangspunten van de VN voor Bedrijfsleven en Mensenrechten. Naast getraind worden hebben bedrijven praktische instrumenten ontwikkeld en ingevoerd

Versnellers

Samen met sectorgenoten maken wij onderdeel uit van de versnellers. Een initiatief door voortrekkers op het gebied van duurzaamheid wat zich volop inzet voor een toekomst bestendige sierteeltsector. Daarbij wordt de ambitie omarmt van het internationaal leidende Floriculture Sustainability Initiative (FSI), dat in 2025 minimaal 90% van de door de FSI-leden geproduceerde, ingekochte en verhandelde bloemen en planten duurzaam zijn.

Sustainable Development Goals

United Nations heeft internationaal 17 duurzaamheid doelen benoemd. Uit deze Sustainable Development Goals (SDG) hebben wij 6 doelen gekozen op de vlakken die voor ons van toepassing zijn.

Duurzame inkoop

Wij streven ernaar dat in 2025 90% van onze inkoopvolumes op verantwoorde wijze wordt geproduceerd en afgezet. De sociale criteria en criteria inzake goede landbouwpraktijken (GLP) van ISA zijn van kracht. Met de toevoeging van een milieu-criterium en nieuwe sociale criteria voor producenten in landen met een laag risico is de doelstelling een mooie ambitie.

Zero footprint

We beseffen dat onze manier van werken impact heeft op de mens en het milieu. Daarom speelt de verduurzaming een belangrijke rol in keuzes en afwegingen die we maken in ons dagelijks werk, maar ook bij toekomstige projecten en aanpassingen in onze bedrijfsvoering. Om dit kracht bij te zetten hebben ons ten doel gesteld om per 2030 een zero carbon footprint te hebben.

Roadmap

Aangezien ondernemen één van onze kernwaarden is, hebben we ook een actieve houding richting het verder verduurzamen van de sierteelt sector. Wat binnen ons bedrijf nu al beter kan, is gesignaleerd en opgepakt. Vanwege de verschillende eisen per segment en de fases waarin de verschillende bedrijven binnen Floral Trade Group zich bevinden, is er per bedrijf een roadmap opgesteld. Deze roadmap leidt de bedrijven vanaf inrichting van de verduurzaming naar een neutrale carbon footprint.

Certificaten

Wij zijn gecommitteerd aan het sector initiatief om transparantie, verantwoordelijke productie en handel verder door te ontwikkelen. Hiermee bouwen we door aan een verantwoordelijke sierteeltketen met een positieve impact. Er zijn 16 vrijwillige duurzame normen en schema’s in de FSI-mand. Ze zijn volledig transparant, vergelijkbaar en door middel van onafhankelijke benchmarking, die voldoen aan Good Agricultural Practices (GAP), milieu- en/of sociale basisvereisten.
Deze certificeringen dragen bij aan onze doelstellingen.

MPS-FloriMark
FSI 2025
Global G.A.P.
Lean & Green

Refleur

Met ons unieke concept ‘Refleur’ willen we kwekers, leveranciers, klanten en ook consumenten enthousiasmeren om voor de meest duurzame optie te kiezen. Refleur staat voor:

  • Re-Think: bloemen conform FSI 2025 geteeld
  • Re-Use: verpakt in hoes gemaakt van ons eigen bloemenafval
  • Re-Cycle: getransporteerd in emmers van gerecycled plastic•
  • Re-invest: duurzame gift voor de toekomst

Benieuwd hoe dit concept precies in elkaar steekt? Ontdek meer op de website van Refleur!