1. Een groen lidmaatschap bij FSI (Floral Sustainability Initiative)

Sinds begin 2020 is FTG lid van FSI, om de hele keten in de bloemen- en plantensector te verduurzamen. Met dit lidmaatschap

willen we onszelf continu uitdagen om steeds meer duurzame producten in te kopen. We helpen kwekers om te verduurzamen en te zorgen voor goede werkomstandigheden.

  1. Wilde plannen met het FSI Wild Harvest Project

Vanuit FSI onderzoeken we hoe wilde plukproducten kunnen worden aangemerkt als duurzaam. Omdat producten als ‘Pistache’ en ‘Salal’ in het wild worden geplukt, zonder dat hier een kweker bij komt kijken, zijn deze producten niet zomaar duurzaam te certificeren. Samen met Greenflor, Adomex, Westland Bloemen Eport, ColorÍginz en de Coventry University bekijken we daarom hoe we deze producten alsnog kunnen beoordelen op duurzaamheid.

  1. Nog meer zonnepanelen op onze daken

Begin 2020 is subsidie toegekend om ongeveer 3500 zonnepanelen te plaatsen op de daken van Summaflor en Heeringa/Zyon. Zonnepanelen op een dak leggen gaat niet zomaar. De panelen moeten bestand zijn tegen een harde kustwind, waardoor installaties extra verzwaard moeten worden. Hiervoor moet de dakconstructie stevig genoeg zijn en de dakbedekking in goede staat. Daarnaast moeten de aanwezige elektrische installaties voldoende capaciteit hebben om de zonnepanelen aan te kunnen sluiten. In 2021 gaan we met al deze voorbereidingen aan de slag.

  1. Ledverlichting & energiebesparing

In het derde kwartaal van 2020 zijn we begonnen met de zoektocht naar energiebesparende maatregelen. Dit is nodig, omdat wij als organisatie een dusdanige hoeveelheid energie verbruiken, dat we volgens de Europese wet een energiescan moeten doen. Uit deze scan komen kansen, die wij als organisatie kunnen doorvoeren om energie te besparen. En mooi voorbeeld van energiebesparing is het gebruik van ledverlichting. Verschillende panden binnen FTG zijn al overgestapt. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar brengt ook een goede lichtopbrengst en is op lange termijn goed voor de portemonnee.

  1. Overstappen naar groene stroom

In het energiecontract dat we voor 2020 en 2021 hebben afgesloten, maken we voor 100 procent gebruik van windenergie. Dit geldt voor de panden aan de Laan van Verhof 40, 43 en 56. Hierdoor is de CO2-prestatie van energie op deze panden nihil. We onderzoeken of het mogelijk is om voor de panden die wij huren een soortgelijk contract af te sluiten, waardoor we nog veel groener kunnen werken.

  1. Een groen jasje

Samen met de FM groep (FleuraMetz) beoordeelt Jeroen van Splunter onze leveranciers op duurzaamheid. We maken gebruik van onze gecombineerde inkoopgrootte en zoeken naar de beste deal, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema blijft. Alles voor een mooi, groen jasje.